ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ        20 Ιουλίου 1974

 KYRENIA TELEPHONE DIRECTORY  20th JULY 1974.

Ξ x

Πίσω. Αλφαβητικό Ευρετήριο Back to Letter Index
Πίσω.  Περιεχόμενα Κερύνειας   Back Main Kyrenia Index

 ΚΩΔΙΚΑΣ  ΠΟΛΕΩΣ  / TOWN CODE: 081-

 

ΞΕΝΙΑ ΟΤΕΛ ΑΠΠΑΡΤΜΕΝΤΣ. Λεωνίδου

"" ……………………………………

52745

52572

ΞΕΝΙΑ ΕΣΤΕΙΤ ΛΤΔ, Λεωνίδου  4Α ...........    52197
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οικία,  Μαρίας Συγκλητικής 3   . ..... .....… 53145

 

 

Πίσω. Αλφαβητικό Ευρετήριο Back to Letter Index
Πίσω.  Περιεχόμενα Κερύνειας   Back Main Kyrenia Index