THE  BOATBUILDING PROCESS  OF  THE  KYRENIA  ANCIENT SHIP REPLICA.    

                                                                                                                                   Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ   ΚΑΡΑΒΙΟΥ  ΤΗΣ   ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

[back to SHIPBUILDING index]

[back to front page]

 

The Cypress tree trank is being prepared for the saw.                        Ο κορμός του Κυπαρισσιού ετοιμάζεται για το πριόνι

The trunk is cut . the starboard side of the keel is ready.   Ο Κορμός έχει κοπεί και η δεξιά πλευρά της Καρίνας είναι έτοιμη.

The bottom of the keel is ready                                                 Το πρώτο κεντρικό μέρος της καρίνας είναι έτοιμο.

The keel is being assembled. On the forepart you may see the inner and outer rabett lines

Η καρίνα συνδέεται με το κοράκι και το ποδόστεμμα.

On the fourth April 2002 the first five frames were ready.

Στις 4 Απριλίου 2002  οι πρώτοι 5 σκαρμοί του Καραβιού ήσαν έτοιμοι.

YES!! this is true! The dream of the Kyrenians is becomming a reality! On the fourth of April the Keel, Sternpost and Stempost of the ship are already assembled  and ready to accept the first frames.

The Stem of the Kyrenia Ship and the rabett lines

ΝΑΙ!!  είναι αλήθεια! Το όνειρο των Κερυνειωτών γίνεται πραγματικότητα! Στις 4 Απριλίου 2002  η Καρίνα , το Κοράκι πρύμνης και το ποδόστεμμα έχουν συνδεθεί και είναι έτοιμα να δεχθούν τους πρώτους σκαρμούς.

Πάνω . Η Πλώρη του ΚΕΡΥΝΕΙΑ με το ποδόστεμμα και μέρος της καρίνας

The Team infront of the ship with the first 8 frames in position

The frame is completed . All 26 frames are in position waiting for the planks.

The first stage of the Kyrenian dream is ready . Keel and Frames.

 
Left: After deck prior to constructing companion hatch to after cabin. Red arrow shows the first experimental position of the quarter rudder beam or the steering oars beam. Right: the Foredeck prior to positioning the sail tack beam.

Αριστερά: Το πρυμνιαίο κατάστρωμα πρίν την κατασκευή της εισόδου στην πρυμνιαία καμπίνα. Το κόκκινο βέλος υποδεικνύει την πρώτη πειραματική θέση της δοκούς των κουπιών-πηδαλίων (Μπραγάτσας). Δεξιά: To Πρωραίο κατάστρωμ πρίν την τοποθέτηση της μπραγάτσας ιστιοφορίας. 

Left: Stern, showing the quarter rudder beam position from the Port side. Right: Stern, showing the quarter rudder beam position from the Starboard side.

Αριστερά: Η δοκός στήριξης του Αριστερού κουπιού-πηδάλιου. Δεξιά: Η δοκός στήριξης του Δεξιού κουπιού-πηδάλιου.

The Hull with the fore and after decks complete and ready to start with the planking of the vessel (29-5-2002). The red arrow shows the first experimental position of the quarter rudder beam. 

Το σκαρί του σκάφους είναι έτοιμο μαζί με το πρωραίο και Πρυμνιαίο κατάστρωμα. Ετοιμο για το επόμενο στάδιο της τοποθέτησης των μαδεριών του σκάφους. Το κόκκινο βέλος υποδεικνύει την πρώτη πειραματική θέση της δοκού πρόσδεσης των πηδαλίων - κουπιών. (29-5-2002).

The Young Generation of Kyrenians are getting ready to RETURN! (Andreas Cariolou grand-daughter Margarita Cariolou)

Η ΝΕΑ ΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΥΝEΙΩΤΩΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑ! (εγγονή του Ανδρέα Καριόλου Μαργαρίτα Καριόλου)

Mr Kostakis proudly showing the first lead-ring succesfuly prepared by NEMITSAS  INDUSTRIES  LIMASSOL CYPRUS These rings were found on the ancient ship and most probably were  positioned on the lee side of the sail.                                       Ο Κος Κωστάκης της  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΕΜΙΤΣΑΣ στην Λεμεσό επιδεικνύει τον πρώτο μολυβένιο δακτύλιο που κατασκεύασε η εταιρεία σε ακριβή αντιγραφή των αρχαίων μολυβένιων δακτύλιων του ιστίου του σκάφους.

The Planking of the vessel is well underway by the end of July 2002.

To Μαδέρωμα του σκάφους έχει προχωρήσει αρκετά μέχρι το τέλος Ιουλίου 2002.

Planking is approaching the waterline.  Tο μαδέρωμα έχει πλησιάσει την ίσαλο γραμμή.

Planking is approaching the waterline.  Tο μαδέρωμα έχει πλησιάσει την ίσαλο γραμμή.

The 1st of August 2002 the vessel is almost ready. Most of the planking is completed. The position of the quarter-rudder beam has been re-positioned and rails are almost ready.  

 Μεχρι την 1η Αυγούστου 2002 το σκάφος είναι σχεδόν έτοιμο. Ολο το μαδέρωμα έχει τελιώσει. Η θέση της πρυμνιάιας μπραγάτσας των δύο πηδαλίων έχει επανατοποθετηθεί χαμηλώτερα και οι χειραγωγοί κουπαστής έχουν σχεδόν συμπληρωθεί.

1st of August 2002. Fore and after decks  are ready as well as  most of the  floorboards. The after cabin is completed and the mast step is under construction.

1η Αυγούστου 2002. Το πρωραίο και πρυμνιαίο κατάστρωμα είναι έτοιμα καθώς επίσης και η βάση του εσωτερικού πατώματος του σκάφους. Η καμπίνα πρύμνης είναι έτοιμη ενω ετοιμάζεται  η ιστοπέδη.

Ο Ηλίας και Η Γεωργία (Διπλωματούχοι της Σχολής Ναυσιπλοϊας του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας ετοιμάζουν δυο γάσες στο τρίκλωνο σχοινί απο φυσικές ίνες (abaca) "μανίλλα"  στα δύο απο τα τρία δεξιά εξάρτια του σκάφους.  Crew members Elias and Georgia (both Diploma holders of the School of Navigation of the  Kyrenia Nautical Club)  prepare  two end splices on two of the three, 3-strand abaca plant (manilla) starboard rope-shrouds of the ship.

H Μάρω ζωγραφίζει στην πλώρη του σκάφους , τους "Οφθαλμούς" του ΚΕΡΥΝΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Τα μάτια θα προστατεύουν το σκάφος απο τις κακοτοπιές και θα το καθοδηγούν μακριά απο θύελλες σε ασφαλείς λιμένες. Maro paints the two "Opthalmous" (eyes or occulous). The eyes will guide the ship safely to port away from stroms and navigational dangers.

Το ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στις 5 Νοεμβρίου 2002 σχεδόν έτοιμο για καθέλκυση

KYRENIA-LIBERTY on the 5th of November 2002 almost ready for the launching day.

10η Νοεμβρίου 2002 και ώρα 13:25 το ΚΕΡΥΝΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ κατηφόρησε το νεωλκείο που κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό στο Ναυπηγείο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ . Κυβερνήτης ήταν ο Γλαύκος Καριόλου μαζί με τους Γιώργο Παφίτη, Κώστα Αγαθαγγέλου, Μαρίνο Σεκκίδη και Σταμάτη Χρυσαφίτη. Μαζί στο σκάφος ήταν οι Κερυνιώτες Ελλη Σταύρου, Γιάννης Κλεάνθους, Τιτίνα Λοϊζίδου Ντ.Σταύρου, μαζί με όλη την ψυχή της Κερύνειας.  10th November 2002 13:25 KERYNIA-LIBERTY was launched on an improvised slip-way by the CHARALAMBOS AVGOUSTIS Boatyard Limassol. Captain Glafkos Cariolou and crew George Paphitis, Kostas Agathagelou, Marinos Sekkides and Stamatis Chrysafitis. On board where also Mrs Elli Stavrou ("Elli of Kyrenia"), Yiannis Klenathous (The Kyrenian Castle and Kyrenia ancient ship Custodian) and Titina Loizidou (Titina Vs T). Together on board the soul and spirit of all the Kyrenians.

10η Νοεμβρίου 2002 Το ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ξεκινά το ταξίδι του. Ενα ταξίδι γεμάτο ελπίδα . Δίκαια πολλοί το ονομάζουν το καράβι της ΕΛΠΙΔΑΣ. 10th of November 2002 KERYNIA-LIBERTY commences her trip ...a very long trip full of hope!  Many in the past have been calling her -quite rightly so- THE SHIP OF HOPE .

Testing steering by lashing on only one point on the after-cross-beam.10th November 2002 13:40 . True wind: 195 degrees, 25 knots.  It was NOT succesful. no responce was obeserved, ship continued to head into the wind. Neither steering oar action was enough to stop the heading motion.  Δοκιμή Πηδαλίων με επίδεση μόνο απο ένα σημείο στην πρυμνιαία μπραγάτσα. 10η Νοεμβρίου 2002, ώρα 13.40. Αληθής άνεμός: 195 μοίρες, 25 κόμβοι. Δέν υπήρξε επιτυχία. Το σκάφος εξακολούθησε στροφή πρός της διεύθυνση του ανέμου (όρτσα). Κανένα απο τα δύο πηδάλια δέν στάθηκε ικανό να επιφέρει αλλαγή στην πορεία του σκάφους προς τον άνεμο. 

Today 22nd of  March 2003 the ship is on a stern mooring berth  in the old port of Limassol Cyprus. Glafkos Cariolou, George Paphitis, Kostas Agathagelou, Marinos Sekkides, Petros Vrachas, Agis Serghiou, Georgia Phanou, Elias Phanou, Antonys Tryphonos, Michalis Irakleous, Diane Morgan, Andreas Nikolaou, Marios Hadggipavlou, and Christos Apeyitos, are waiting for better weather so they can start training . Other crew members  from all over Cyprus and from abroad are waiting to join.  Mrs Susan Katzev and Mrs Laina Swiny with Professor Richard Steffy will be closely monitoring progress.

 

   
   
   

[back to SHIPBUILDING index]

[back to front page]

 

[back to SHIPBUILDING index]

 BACK TO  TOP OF  PAGE.

[back to front page]